Klimatpepp!

22 mar 2017

En av talarna sa att han ibland vaknade upp och kände sig klimatdepp men då tänkte han att idag är solceller ännu billigare än igår och blev genast på bättre humör.
Och visst är det så att det sker massor av framsteg, som vi skrev tidigare är nu solel billigare än el från både olja, kol och gas.

Under gårdagen när det diskuterades kring omställningen från fossila bränslen till förnybara inom transportsektorn tog de även upp omställning för både fjärrvärme och el där vi tidigare lyckats minska den fossila bränsleanvändningen avsevärt. Så varför skulle det inte lyckas för transporter?

Här kommer några artiklar från NyTeknik att inspireras av:

 

Länk