Ny statistik för solel

19 apr 2017

De installerade solcellsanläggningarna är inte fördelade jämt över landet. Ungefär 40 % av anläggningarna finns i Stockholms, Västra Götaland, eller Skånes län. Storleken på anläggningarna varierar stort mellan länen.

I Uppsala län ser det ut som följande år 2016:

Antal solcellsanläggningar: 522 st
Installerad effekt: 7 249 kW

Statistiken hittar du här: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/energi/tillforsel-och-anvandning-av-energi/installerade-solcellsanlaggningar/

Information från energimyndigheten hittar du här: https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2017/mest-natansluten-solel-i-storstadsregionerna/

 

Tillbaka till nyheter