Bli testresenär med UL

24 aug 2018

Vem kan ansöka om att bli testresenär?
– Du som idag är vanebilist och reser med bil minst tre dagar i veckan.
– Du som inte pendlar med UL idag.
– Du som bor och reser inom Uppsala län eller till/från Gävle, Västerås, Strängnäs och Sala
(ej inom Stockholms län eller till/från Arlanda med tåg).
– Du som själv har undersökt att det finns UL-förbindelser till/från din arbetsplats/studieort.
– Du som kan byta bilen mot kollektivtrafik minst tre dagar per vecka under testperioden, 1 – 30 oktober.
– Du som har en fungerande e-postadress.
– Du som kan besvara två uppföljningsenkäter som handlar om dina resvanor.

Läs mer och anmäl dig på UL via länken nedan!

 

Länk