Svar på klimatfrågor till valet

20 aug 2018

Ett tips är att gå in på klimatorganisationen Klimataktions webbplats. Där har de ställt 20 frågor inom klimatområdet till alla partier i Uppsala. Områdena är inom långväga resande och konsumtion, lokala transporter och byggande och renoveringar och tar bland annat upp hur de anser att Uppsala kommun har agerat i olika klimatfrågor.

 

Länk