Presentation från BRF-kvällen

29 nov 2017

Nu finns presentationen från BRF-kvällen om solel på Svenska Solelmässan på UKK tillgänglig här på hemsidan.
Nedan finns även länk till Svensk solenergi som samlat en lista med bra länkar till MSB (Myndigheten för Samhälsskydd och Beredskap) om solceller och brand.
Med vänlig hälsning,
Pauline, Staffan, Daniel och Emine

 

Länk