Förlängt stöd för installation av solceller för kommuner och företag

22 dec 2020

Regeringen har sedan tidigare beslutat om ett nytt grönt skatteavdrag som kommer börja gälla för privatpersoner 1 januari 2021. Det nya skatteavdraget för privatpersoner är tänkt att fungera på liknande sätt som rot- och rutavdrag och kommer ersätta det tidigare solcellsstödet på 20 %. Nu har regeringen även beslutat att solcellsstödet för kommuner och företag förlängs under 2021 med 260 miljoner kronor.

Sedan i somras har det varit ansökningsstopp för investeringsstödet, pengarna kommer därför reserveras åt de kommuner och företag som sedan tidigare står i kö efter att ha lämnat in en ansökan under 2020.