Solturné 2020: Byggnadens energisystem

17 nov 2020

Detta webbinarium syftar till att utbilda och upplysa om hur man kan öka egenförbrukningen från en solcellsanläggning med hjälp av energilagring och smart styrning av effektflöden. Hur kan solcellsanläggningen göras till en naturlig komponent som på bästa sätt kan inkorporeras och komplettera fastighetens energisystem?

  • Datum: måndag 23 november
  • Tid: klockan 14.00-15.30
  • Pris: kostnadsfritt
  • Plats: digitalt via Microsoft Teams

Om Solturnén 2020
Solturnén 2020 arrangeras inom ramen för Framtidens solel i östra Mellansverige. Projektet ägs av Länsstyrelsen Östergötland och drivs i samverkan av Energikontoret i Mälardalen, Region Östergötland, Region Örebro län, Länsstyrelsen Västmanlands län, STUNS Energi och Almi Företagspartner Östergötland. Projektet finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf).

Solturnén genomförs i samarbete med Lantbrukarnas Riksförbund.

Läs mer och anmäl dig via länken på den här hemsidan.